โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

Last updated: 2019-11-08  | 

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” จัด “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ”  ระดมทุนผ่านการรับบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายแพทย์มณเทียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เผยว่า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี  เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พศ. 2500 ถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A มีเตียงจดทะเบียน 515 เตียง เปิดให้บริการจริง 606 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ด้านทารกแรกคลอด ด้านมะเร็ง ด้านจักษุ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ด้านสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่างเพดานโหว่ และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น ด้วยความจำเป็นในด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก ลดความแออัด และความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งรองรับการขยายตัวของประชากรในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง การจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 020-279250-0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์ 0-2628-9729 หรือโรงพยาบาลพระนั่งกล้า โทรศัพท์ 0-2528-4567 ต่อ 10835

Powered by MakeWebEasy.com