นิสสัน นำเสนอกลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในงาน Delta Future Industry Summit 2019

Last updated: 2019-08-09  | 

นิสสัน ประเทศไทย เปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของขับเคลื่อนในเมืองหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ไร้มลพิษ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบให้ดีขึ้น
ในการบรรยายพิเศษภายในงาน Delta Future Industry Summit 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า พลังงานไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนอนาคตของหลายๆ เมือง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านการแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าและความสำคัญในการร่วมพัฒนาการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของทุกภาคส่วน
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่การขับเคลื่อนยุคใหม่ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จากระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ความสามารถและศักยภาพของเราในด้านการชาร์จพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบที่ทำหน้าที่สนับสนุนในส่วนต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ใหม่ ในประเทศไทยนั้นได้รับความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งจาก การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ภาคเอกชนอย่าง เดลต้า อิเลคโทรนิคส์
ความร่วมมืออันแข็งแกร่งนี้จะทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้จากทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และตามเส้นทางไม่ว่าจะอยู่ที่ใด  ระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นสิ่งที่นิสสัน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2579 อีกทั้งรัฐบาลไทยยังได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยลดมลพิษ ลดการจราจรที่ติดขัด และลดมลพิษทางเสียง
นิสสัน ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับบริษัทวิจัยอย่าง ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาการขับเคลื่อนของเมืองอัจฉริยะในอนาคตของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เกี่ยวกับ “อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และรวมถึง “การเป็นเมืองแห่งอนาคตในเอเชีย” ทำให้รับทราบถึงพฤติกรรมแบบเจาะลึกของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ สำหรับการวิจัยดังกล่าว ครอบคลุมทั้งใน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า 37% ของผู้ที่กำลังจะซื้อรถยนต์มีความสนใจที่จะซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นคันต่อไป และพบว่าลูกค้าในประเทศไทยถึง 44 % ระบุว่าต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการซื้อรถยนต์คันใหม่ที่จะเกิดขึ้น
รถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ใหม่ ที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถในการลดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศนับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่นิสสันให้ความสนใจและใส่ใจ รถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ ใหม่ ปราศจากมลพิษและมีเครื่องยนต์ที่เงียบ จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ในเอเชียและโอเชียเนีย นิสสัน ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าให้กับคนไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดกิจกรรมทดสอบการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ลีฟ ใหม่ ในระยะเวลา 5 วัน สำหรับสื่อมวลชนกว่า 100 คน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับเทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายใต้กิจกรรม ‘rEVolution education’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย


Powered by MakeWebEasy.com