Green Hands Special บริดจสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง

Last updated: 2018-05-29  | 

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นำจิตอาสา พนักงานบริษัท บริดจสโตน ผู้แทนจำหน่าย และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม “Green Hands Special บริดจสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง” ด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้น ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ท้องทะเลไทยและฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนชายฝั่งทะเล พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com